فصلنامه علمی پژوهشنامه تربیتی

پژوهشگر گرامی

    لطفاً قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید. در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، مقالات جهت ارزیابی به داوران ارسال نخواهد شد.    

    براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره  10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

 حوزه تخصصی: علوم تربیتی                             زبان نشریه: فارسی - انگلیسی

نوع انتشار: چاپی - الکترونیکی                         نوع داوری: دوسویه ناشناس(حداقل دو داور)

زمان داوری مقالات:2 تا 6 ماه                            نوع دسترسی: رایگان(تمام متن)

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد           محل انتشار: ایران، بجنورد

 توالی انتشار: فصلنامه                                      نوع اعتبار: علمی دانشگاه آزاد اسلامی 

سال شروع انتشار: 1384

شماره ثبت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 19903 تاریخ: 1387/04/17  

مصوبه دانشگاه آزاد اسلامی: چهل و چهارمین جلسه کمیسیون دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ1386/12/20

نشانی الکترونیکی نشریه:  http://edu.bojnourdiau.ac.ir

آدرس دفتر نشریه: خراسان شمالی، بجنورد، خیابان 17 شهریور جنوبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، دفتر فصلنامه علمی پژوهشنامه تربیتی 

هزینه داوری و چاپ مقاله

شماره حساب ۰۲۲۰۳۳۶۴۸۵۰۰۷ بانک ملی به نام ساها دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی

150000 تومان برای داوری   350000 تومان هزینه پذیرش نهایی

شماره جاری: دوره 16، شماره 67، تابستان 1400، صفحه 1-200 

نشریات مرتبط