فصلنامه علمی « پژوهش نامه تربیتی » دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد به استناد ماده سیزدهم قانون مطبوعات مصوب بیست و هشتم اسفند 1364 مجلس شورای اسلامی با روش اطلاع رسانی - پژوهشی در زمینه علوم انسانی (علوم تربیتی) به زبان فارسی و ترتیب انتشار فصلنامه با گستره سراسر کشور به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد در تاریخ 1387/04/17 به شماره ثبت 19903 مجوز انتشار دریافت نموده است. این فصلنامه با هدف نشر نظریه ها ، نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی ، مقالات علمی- پژوهشی در رشته مدیریت آموزشی و زمینه های وابسته (مطالعات برنامه درسی ، برنامه ریزی درسی و آموزشی ، مدیریت آموزش عالی ، مدیریت منابع انسانی در نظام های آموزشی ، مدیریت تغییر و نوآوری در نظام های آموزشی، بالندگی سازمانی در نظام های آموزشی، مدیریت تحول سازمانی و سایر موضوعات مرتبط با نظام های آموزشی ) را منتشر می کند. لذا اساتید ، صاحبنظران ، کارشناسان و دانشجویان گرامی می توانند طبق شرایط مجله مقالات خود را از طریق این وب سایت ارسال نمایند.

کشور محل چاپ: ایران

ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

فرمت: چاپی و الکترونیکی

شاپای چاپی:7659-1735

وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی

نوبت‌های چاپ: فصلنامه

دسترسی قبلی: بلی

زبان مجله: فارسی - انگلیسی

هزینه چاپ مقاله: رایگان

نوع مجله: علمی

حوزه تخصصی: علوم تربیتی

دسترسی رایگان و آزاد: بلی

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

(این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: BY-NC می باشد.)

نمایه شده: بلی

نوع داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور

زمان داوری: 2 ماه

شماره جاری: دوره 15، شماره 61، زمستان 1398، صفحه 1-170 

2. تاثیر آموزش به شیوه کندو کاو فلسفی بر خلاقیت در دانش آموزان پسر کلاس ششم

صفحه 0-0

عباس شاه ولی؛ رضا پاشا؛ سعید بختیارپور؛ بهنام مکوندی؛ علیرضا حیدرئی


4. تحلیل معنایی توانمند سازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ایران و دانشگاه های کانادا

صفحه 0-0

سیده آزاده صفربگلو؛ کامران محمدخانی؛ مریم مصلح؛ بابک نصیری قرقانی


9. تاثیر باورهای اساسی بر شایستگی تحصیلی با میانجیگری هیجان های تحصیلی

صفحه 0-0

محمدمهدی مقدم نیا؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ کیانوش هاشمیان


نشریات مرتبط