تعداد مقالات: 480
277. بررسی رابطه بین جو سازمانی و میزان اعتماد در محیط مدارس

دوره 1، شماره 3، تابستان 1384، صفحه 1-15

محبوبه سادات فدوی؛ اکرم گودرزی؛ قربانعلی سلیمی


279. بررسی آئین عیاری در تاریخ ایران

دوره 2، شماره 7، تابستان 1386، صفحه 1-16

صدیقه قناد زاده


280. دارالفنون دریچه ای نو به جهان معرفت

دوره 2، شماره 6، بهار 1386، صفحه 1-17

دکتر یوسف متولی حقیقی


281. بررسی رابطه نحوه برخورد والدین با بحران هویت نوجوانان

دوره 9، شماره 39، تابستان 1393، صفحه 73-84

دکتر علیرضا رجایی؛ دکتر فاطمه حاجی اربابی؛ حمیده افضل القوم


282. بررسی اثربخشی درمان آدلری بر بهبود الگوهای ارتباطی زنان نابارور

دوره 9، شماره 40، پاییز 1393، صفحه 92-112

فاطمه کرمانشاهی؛ عبدالله شفیع آبادی


284. چارچوب برنامه درسی مبتنی بر توسعه سواد اطلاعاتی در دوره ابتدایی

دوره 10، شماره 42، بهار 1394، صفحه 75-98

نیره حسینی؛ دکتر محسن خادمی


285. جایگاه ونقش مشارکت شهروندان در حوزه مدیریت دولتی

دوره 10، شماره 43، بهار 1394، صفحه 87-104

محمدعلی فقیه نیا؛ دکتر حسینعلی بهرام زاده؛ علی محفوظی


288. شاخص‌های روانسنجی پرسشنامه ادراک فعالیت‌های کلاسی

دوره 11، شماره 46، بهار 1395، صفحه 81-100

محمد محمدی پور


291. حافظه کاری و بهره هوشی:آیا دانش آموزان دوزبانه عملکرد بهتری از همتایان یک زبانه دارند

دوره 6، شماره 28، پاییز 1390، صفحه 99-120

زینب زحمتکش؛ داوود حسینی نسب؛ ابوطالب سعادتی شامیر


292. نقش برخی از ویژگی های معلمان ابتدایی بر میزان آگاهی آنها از اصول تعلیم و تربیت در استان کردستان

دوره 6، شماره 27، تابستان 1390، صفحه 99-120

فردین عبداللهی؛ علی شریعتمداری؛ عزت االله نادری


293. بررسی عملکرد نظارتی مدیران مدارس ابتدایی شهر اندیمشک و رابطۀ آن با انگیزۀ شغلی معلمان

دوره 11، شماره 48، پاییز 1395، صفحه 81-100

افشین میری؛ عبدالله پارسا؛ حمید فرهادی راد


295. بررسی رابطه بین یادگیری خودتنظیم و سبک‌های تفکر با اهداف تکلیف در دانش‌آموزان

دوره 12، شماره 50، بهار 1396، صفحه 97-114

علی رضایی شریف؛ علی خالق خواه؛ حمیرا احمدی ممکانی


296. بررسی نقش میانجی‌گری خودپنداره‌ی تحصیلی در رابطه‌ی بین الگوهای ارتباطی خانواده با انگیزه‌ی پیشرفت

دوره 12، شماره 51، تابستان 1396، صفحه 79-96

ابراهیم صادقی؛ آناهیتا تاشک؛ مسعود فضیلت پور


298. رابطه سه رگه تاریک شخصیت و ابعاد شوخ طبعی

دوره 13، شماره 53، زمستان 1396، صفحه 77-90

سجاد علمردانی صومعه؛ یحیی شاه محمدزاده؛ حیدر نوری؛ محمد هاشمی بقرآبادی


300. بررسی تأثیر آموزش گروهی مدیریت خشم بر افزایش خودراهبری دانش‌آموزان دوره متوسطه‌ی اول

دوره 13، شماره 55، تابستان 1397، صفحه 85-110

امیر مرادی؛ اسماعیل فیروزی؛ جواد جهان