تعداد مقالات: 495
301. بررسی نقش میانجی‌گری خودپنداره‌ی تحصیلی در رابطه‌ی بین الگوهای ارتباطی خانواده با انگیزه‌ی پیشرفت

دوره 12، شماره 51، تابستان 1396، صفحه 79-96

ابراهیم صادقی؛ آناهیتا تاشک؛ مسعود فضیلت پور


303. رابطه سه رگه تاریک شخصیت و ابعاد شوخ طبعی

دوره 13، شماره 53، زمستان 1396، صفحه 77-90

سجاد علمردانی صومعه؛ یحیی شاه محمدزاده؛ حیدر نوری؛ محمد هاشمی بقرآبادی


305. بررسی تأثیر آموزش گروهی مدیریت خشم بر افزایش خودراهبری دانش‌آموزان دوره متوسطه‌ی اول

دوره 13، شماره 55، تابستان 1397، صفحه 85-110

امیر مرادی؛ اسماعیل فیروزی؛ جواد جهان


306. مقایسه کنش های اجرایی« برنامه ریزی شناختی، بازداری پاسخ، عملکرد پیوسته و حافظه فعال» در دانش آموزان با و بدون اختلال نوشتن

دوره 13، شماره 56، پاییز 1397، صفحه 79-100

هادی تقی زاده؛ امان ا... سلطانی؛ حمدا... منظری توکلی؛ زهرا زین الدینی میمند


309. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر کیفیت زندگی کارکنان آموزش و پرورش شهر کوثر

دوره 14، شماره 59، تابستان 1398، صفحه 83-104

لیلا رستمی؛ محمد رحیمی؛ یونس کاکاوند


311. تحلیل معنایی توانمند سازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ایران و دانشگاه های کانادا

دوره 15، شماره 61، زمستان 1398، صفحه 0-0

سیده آزاده صفربگلو؛ کامران محمدخانی؛ مریم مصلح؛ بابک نصیری قرقانی


312. اثر بخشی آموزش یادگیری اجتماعی – هیجانی بر اهمال کاری تحصیلی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان دختر

دوره 15، شماره 62، بهار 1399، صفحه 0-0

نرگس برزآبادی فراهانی؛ سوزان امامی پور؛ مژگان سپاه منصور


315. اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان استفاده از افکار خودآیند منفی در بیماران افسرده

دوره 8، شماره 35، تابستان 1392، صفحه 1-15

مهدی قاسمی مطلق؛ غلامرضا منشئی؛ کریم عسکری؛ هوشنگ طالبی


317. بررسی شاخصهای روان سنجی پرسشنامه دلبستگی به مدرسه

دوره 8، شماره 33، زمستان 1391، صفحه 1-26

علی پژوهنده؛ دکتر ولی الله فرزاد؛ دکتر پروین کدیور


318. تأثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر انگیزه پیشرفت و درک مطلب دانش-آموزان دختر دبیرستانی

دوره 7، شماره 32، پاییز 1391، صفحه 1-16

فاطمه بیدی؛ دکتر جواد صالحی فدردی؛ مهدی نامداری پژمان


319. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مهارت های کارآفرینی

دوره 7، شماره 31، تابستان 1391، صفحه 1-16

کاترین فکری؛ دکتر عبدالله شفیع آبادی؛ دکتر رحمت الله نورانی پور؛ دکتر قدسی احقر


320. مهارتهای فراشناختی وهوش معنوى

دوره 7، شماره 30، بهار 1391، صفحه 1-16

حسین زارع؛ عبدالله مفاخرى


321. بررسی ارتباط ویژگی های شخصیت والدین و الگوی عملکرد خانواده با میزان HbA1c کودکان مبتلا به دیابت نوع اول

دوره 7، شماره 29، زمستان 1390، صفحه 1-25

افسانه صبحی؛ دکتر حسن احدی؛ دکتر اسدالله رجب؛ دکتر غلامرضا نفیسی


323. بررسی رابطه بین آموزش ترغیبی و باورهای هوشی در دانش آموزان دوره متوسطۀ شهرکاشمر

دوره 6، شماره 25، زمستان 1389، صفحه 1-26

حسین مهدیان؛ دکتر حسن اسدزاده؛ دکتر حسن شعبانی؛ دکتر قدسی احقر؛ دکتر حسن احدی


325. بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و سبک تصمیم گیری آنان در مدارس مقطع متوسطه شهر بجنـورد

دوره 6، شماره 23، تابستان 1389، صفحه 1-18

بتول قدوسیان؛ براتعلی منفردی راز؛ هاشم عسگرزاده