تعداد مقالات: 480
301. مقایسه کنش های اجرایی« برنامه ریزی شناختی، بازداری پاسخ، عملکرد پیوسته و حافظه فعال» در دانش آموزان با و بدون اختلال نوشتن

دوره 13، شماره 56، پاییز 1397، صفحه 79-100

هادی تقی زاده؛ امان ا... سلطانی؛ حمدا... منظری توکلی؛ زهرا زین الدینی میمند


304. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر کیفیت زندگی کارکنان آموزش و پرورش شهر کوثر

دوره 14، شماره 59، تابستان 1398، صفحه 1-1

لیلا رستمی؛ محمد رحیمی؛ یونس کاکاوند


306. اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد فراشناختی ولز بر باورهای فراشناختی و نشخوار فکری زنان خانه دار دارای اختلال وسواس جبری

دوره 15، شماره 61، زمستان 1398، صفحه 0-0

روح‌الله عزیزی؛ فاطمه بهرامی؛ کورش گودرزی؛ مسعود صادقی


309. اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان استفاده از افکار خودآیند منفی در بیماران افسرده

دوره 8، شماره 35، تابستان 1392، صفحه 1-15

مهدی قاسمی مطلق؛ غلامرضا منشئی؛ کریم عسکری؛ هوشنگ طالبی


311. بررسی شاخصهای روان سنجی پرسشنامه دلبستگی به مدرسه

دوره 8، شماره 33، زمستان 1391، صفحه 1-26

علی پژوهنده؛ دکتر ولی الله فرزاد؛ دکتر پروین کدیور


312. تأثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر انگیزه پیشرفت و درک مطلب دانش-آموزان دختر دبیرستانی

دوره 7، شماره 32، پاییز 1391، صفحه 1-16

فاطمه بیدی؛ دکتر جواد صالحی فدردی؛ مهدی نامداری پژمان


313. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مهارت های کارآفرینی

دوره 7، شماره 31، تابستان 1391، صفحه 1-16

کاترین فکری؛ دکتر عبدالله شفیع آبادی؛ دکتر رحمت الله نورانی پور؛ دکتر قدسی احقر


314. مهارتهای فراشناختی وهوش معنوى

دوره 7، شماره 30، بهار 1391، صفحه 1-16

حسین زارع؛ عبدالله مفاخرى


315. بررسی ارتباط ویژگی های شخصیت والدین و الگوی عملکرد خانواده با میزان HbA1c کودکان مبتلا به دیابت نوع اول

دوره 7، شماره 29، زمستان 1390، صفحه 1-25

افسانه صبحی؛ دکتر حسن احدی؛ دکتر اسدالله رجب؛ دکتر غلامرضا نفیسی


317. بررسی رابطه بین آموزش ترغیبی و باورهای هوشی در دانش آموزان دوره متوسطۀ شهرکاشمر

دوره 6، شماره 25، زمستان 1389، صفحه 1-26

حسین مهدیان؛ دکتر حسن اسدزاده؛ دکتر حسن شعبانی؛ دکتر قدسی احقر؛ دکتر حسن احدی


319. بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و سبک تصمیم گیری آنان در مدارس مقطع متوسطه شهر بجنـورد

دوره 6، شماره 23، تابستان 1389، صفحه 1-18

بتول قدوسیان؛ براتعلی منفردی راز؛ هاشم عسگرزاده


321. رابطه سبک های هویت، بهداشت روانی دوران بلوغ، افسردگی و موفقیت تحصیلی در دانش آموزان پسر دبیرستانی قم

دوره 5، شماره 21، بهار 1388، صفحه 1-16

سهراب عبدی زرین؛ علیرضا آقایوسفی؛ غلامرضا قائدامینی؛ الهام محمدی؛ عباس کهالی


324. ناصر خسرو و مخاطب قرار دادن صاحبان خرد

دوره 5، شماره 18، بهار 1388، صفحه 1-24

غلامرضا صمدیانی