تعداد مقالات: 480
328. چگونگی اهتمام و عنایت ایلخانان به شعائراسلامی (بررسی مورد حج)

دوره 4، شماره 13، زمستان 1387، صفحه 1-1

دکتر امید سپهری راد


329. بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی در دبیرستانهای شهر بجنورد

دوره 3، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 1-14

آذرمیدخت فرزامی خواه؛ دکتر هاشم عسکرزاده؛ دکتر براتعلی منفردی راز


330. بررسی تفاوت دیدگاه معلمان و مدیران نسبت به نظام موجود ارزشیابی عملکرد

دوره 3، شماره 11، تابستان 1386، صفحه 1-18

دکتر محمدرضا کرامتی؛ دکتر محمود قربانی؛ اشرف لازمی؛ خدیجه باردبارجاوید


334. بررسی رابطه بین تصمیم گیری شغلی با منبع کنترل در مشاوران

دوره 2، شماره 5، زمستان 1384، صفحه 1-16

مریم مشایخ؛ دکترعبداﷲ شفیع آبادی


338. حضور دیلمیان در تشکیلات نظامی حکومت های متقارن

دوره 2، شماره 7، تابستان 1386، صفحه 1-14

دکترابوالحسن مبین


339. امویان و تشدید ناامنی در ولایات ایران

دوره 2، شماره 6، بهار 1386، صفحه 1-20

دکتر جواد هروی


343. بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی و خلاقیت در بین دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان جاجرم

دوره 10، شماره 44، پاییز 1394، صفحه 79-96

شهلا محمودیان؛ بهرنگ اسماعیلی شاد


344. بررسی تاثیر فرهنگ اخلاقی سازمان بر میزان اعتمادآفرینی حسابرسان داخلی

دوره 11، شماره 45، زمستان 1394، صفحه 67-84

محمدرضا شورورزی؛ علی تقوی مقدم؛ حسین پارسیان؛ امیر شمس کلوخی


345. کاربست الگوی تحلیل اهمیت – عملکرد جهت ارزیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای اساتید

دوره 11، شماره 46، بهار 1395، صفحه 101-120

سید محمد موسوی جد؛ خلیل زندی؛ افشین قاسمی


349. اثربخشی روان نمایشگری بر طرحواره های ناسازگار اولیه و مشکلات رفتاری- هیجانی نوجوانان دختر تک والد

دوره 11، شماره 47، تابستان 1395، صفحه 113-132

شهلا قاسمی رحمت آبادی؛ فریبا یزدخواستی؛ حمیدرضا عریضی


350. تأثیر آموزش درس ریاضی به روش حل مسأله بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی شهر بروجن

دوره 6، شماره 28، پاییز 1390، صفحه 121-144

زهره سعادتمند؛ محمدعلی نادی؛ نسترن طاهرزاده بروجنی