تعداد مقالات: 495
327. رابطه سبک های هویت، بهداشت روانی دوران بلوغ، افسردگی و موفقیت تحصیلی در دانش آموزان پسر دبیرستانی قم

دوره 5، شماره 21، بهار 1388، صفحه 1-16

سهراب عبدی زرین؛ علیرضا آقایوسفی؛ غلامرضا قائدامینی؛ الهام محمدی؛ عباس کهالی


330. ناصر خسرو و مخاطب قرار دادن صاحبان خرد

دوره 5، شماره 18، بهار 1388، صفحه 1-24

غلامرضا صمدیانی


334. چگونگی اهتمام و عنایت ایلخانان به شعائراسلامی (بررسی مورد حج)

دوره 4، شماره 13، زمستان 1387، صفحه 1-1

دکتر امید سپهری راد


335. بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی در دبیرستانهای شهر بجنورد

دوره 3، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 1-14

آذرمیدخت فرزامی خواه؛ دکتر هاشم عسکرزاده؛ دکتر براتعلی منفردی راز


336. بررسی تفاوت دیدگاه معلمان و مدیران نسبت به نظام موجود ارزشیابی عملکرد

دوره 3، شماره 11، تابستان 1386، صفحه 1-18

دکتر محمدرضا کرامتی؛ دکتر محمود قربانی؛ اشرف لازمی؛ خدیجه باردبارجاوید


340. بررسی رابطه بین تصمیم گیری شغلی با منبع کنترل در مشاوران

دوره 2، شماره 5، زمستان 1384، صفحه 1-16

مریم مشایخ؛ دکترعبداﷲ شفیع آبادی


344. حضور دیلمیان در تشکیلات نظامی حکومت های متقارن

دوره 2، شماره 7، تابستان 1386، صفحه 1-14

دکترابوالحسن مبین


345. امویان و تشدید ناامنی در ولایات ایران

دوره 2، شماره 6، بهار 1386، صفحه 1-20

دکتر جواد هروی


349. بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی و خلاقیت در بین دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان جاجرم

دوره 10، شماره 44، پاییز 1394، صفحه 79-96

شهلا محمودیان؛ بهرنگ اسماعیلی شاد


350. بررسی تاثیر فرهنگ اخلاقی سازمان بر میزان اعتمادآفرینی حسابرسان داخلی

دوره 11، شماره 45، زمستان 1394، صفحه 67-84

محمدرضا شورورزی؛ علی تقوی مقدم؛ حسین پارسیان؛ امیر شمس کلوخی