تعداد مقالات: 480
402. بررسی اثربخشی آموزش سواد رسانه ای بر مهارت‌های تفکر انتقادی دانش‌آموزان

دوره 11، شماره 45، زمستان 1394، صفحه 85-100

فاطمه کرمانشاهی؛ فریبا عزالدین؛ مهدی بدلی


403. بررسی بیگانگی از مدرسه و تأثیر آن بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 11، شماره 46، بهار 1395، صفحه 121-140

حسن نظری خباز؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ حسین اکبری


404. رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی کارکنان (مطالعه مورد- بانک تجارت)

دوره 8، شماره 36، پاییز 1392، صفحه 119-132

نادر برزگر؛ سعید علیزاده؛ سیده زهرا سادات کیایی


406. رابطه بین سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی کارکنان کمیته امداد امام خمینی شرق استان مازندران

دوره 10، شماره 41، زمستان 1393، صفحه 1-16

ابوالقاسم بریمانی؛ یاسمن مدانلو؛ حبیب اله یوسفی


407. تبیین ملاحظات جنسی و جنسیتی در رویکرد فمنیسم اگزیستانسیالیست و نقد چالشهای ارزشی آن بر اساس آموزه های اسلامی

دوره 6، شماره 28، پاییز 1390، صفحه 145-190

معصومه کرامتی؛ سیدمهدی سجادی؛ علیرضا صادق زاده قمصری؛ محسن ایمانی؛ سیدعقیل نسیمی


408. بررسی کاربرد قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقاءکیفیت برنامه درسی دانشگاهی

دوره 6، شماره 27، تابستان 1390، صفحه 143-172

فرامرز ملکیان؛ سوزان عارضی؛ مریم اسلام پناه


412. پرورش تفکر انتقادی بر اساس تحلیل محتوای کتاب منطق الطیر عطار نیشابوری

دوره 12، شماره 50، بهار 1396، صفحه 121-140

فرامرز محمدی پویا؛ سینا ترکاشوند؛ سهراب محمدی پویا


414. بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و خودکارآمدی با سازگاری تحصیلی دانشجویان

دوره 12، شماره 52، پاییز 1396، صفحه 121-140

محمدعلی سپهوندی؛ لیلا منصوری


416. ساختارعاملی مقیاس خودمختاری پژوهشی

دوره 13، شماره 54، بهار 1397، صفحه 121-140

یاسر گراوند؛ حسین کارشکی؛ محمدرضا آهنچیان


418. نقش آموزه‌های تربیتی ادیان توحیدی بر توسعه گردشگری پایدار شهر اصفهان

دوره 13، شماره 56، پاییز 1397، صفحه 1-1

حمیدرضا عشقی پور؛ ابراهیم فیاض؛ عبدالله بیچرانلو


419. توانایی کودکان پیش‌دبستانی برای تمایز میان حق استفاده و حق مالکیت

دوره 14، شماره 57، زمستان 1397، صفحه 121-134

سعید محمودپور؛ هادی بهرامی؛ نورعلی فرخی؛ فریبرز درتاج


420. ساخت و اعتباریابی پرسش نامه پارافیلیا بر روی مردان ایرانی

دوره 14، شماره 58، بهار 1398، صفحه 121-139

آناهیتا نوری نیستانک؛ افشین صلاحیان؛ بیتا نصرالهی


421. تبیین مولفه ‌های افشا داوطلبانه با رویکرد مسئولیت اجتماعی از دیدگاه متخصصین آموزش عالی

دوره 14، شماره 60، پاییز 1398، صفحه 0-0

امیر شمس؛ علیرضا مهرآذین؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ محمدرضا شورورزی


422. بررسی تاثیر آموزش تفکر مبتنی بر داستان های دینی برکیفیت زندگی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان دانشور نیشابور

دوره 14، شماره 59، تابستان 1398، صفحه 0-0

محمد حسین رنگانی؛ احمد اکبری؛ عبدالله داودی پور


423. رابطه بین کیفیت زندگی کاری و هوش سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان مدارس

دوره 15، شماره 61، زمستان 1398، صفحه 0-0

قربان عموزاد؛ ابوالقاسم بریمانی