تعداد مقالات: 495
426. توانایی کودکان پیش‌دبستانی برای تمایز میان حق استفاده و حق مالکیت

دوره 14، شماره 57، زمستان 1397، صفحه 121-134

سعید محمودپور؛ هادی بهرامی؛ نورعلی فرخی؛ فریبرز درتاج


427. ساخت و اعتباریابی پرسش نامه پارافیلیا بر روی مردان ایرانی

دوره 14، شماره 58، بهار 1398، صفحه 121-139

آناهیتا نوری نیستانک؛ افشین صلاحیان؛ بیتا نصرالهی


428. تبیین مولفه ‌های افشا داوطلبانه با رویکرد مسئولیت اجتماعی از دیدگاه متخصصین آموزش عالی

دوره 14، شماره 60، پاییز 1398، صفحه 0-0

امیر شمس؛ علیرضا مهرآذین؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ محمدرضا شورورزی


429. بررسی تاثیر آموزش تفکر مبتنی بر داستان های دینی برکیفیت زندگی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان دانشور نیشابور

دوره 14، شماره 59، تابستان 1398، صفحه 0-0

محمد حسین رنگانی؛ احمد اکبری؛ عبدالله داودی پور


430. رابطه بین کیفیت زندگی کاری و هوش سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان مدارس

دوره 15، شماره 61، زمستان 1398، صفحه 0-0

قربان عموزاد؛ ابوالقاسم بریمانی


431. تاثیر آموزش گروهی والدگری راه‌حل- محور به مادران بر پرخاشگری و حل مساله کودکان پیش‌دبستانی

دوره 15، شماره 62، بهار 1399، صفحه 0-0

فاطمه موسی‌زاده؛ فریده هاشمیان‌نژاد


435. طراحی و روانسنجی پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار به اشتراک‌گذاری دانش در دانشگاها

دوره 8، شماره 33، زمستان 1391، صفحه 1-20

نگین جباری؛ مهرداد مدهوشی؛ وحید فلاح فلاح


446. بررسی ارتباط بین موسیقی و میزان اضطراب در دانش آموزان دبیرستان های تلاش شهرستان بجنورد 1387

دوره 5، شماره 17، زمستان 1387، صفحه 1-16

محمد واحدیان؛ پروین محمدزاده؛ خلیل رستمی


447. ارتباط بین سبکهای مطالعه و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 4، شماره 15، تابستان 1387، صفحه 1-24

صفورا مسائلی؛ محمد علی نادی؛ نرگس سعیدیان


448. نقش فقها و متکلمین قرن چهارم هجری در گسترش تشیع

دوره 4، شماره 14، بهار 1388، صفحه 1-1

دکتر سید مرتضی موسوی جاجرمی


449. تحلیلی بر خطابه‌های نادرشاه افشار

دوره 4، شماره 13، زمستان 1387، صفحه 1-1

دکتر رجبعلی وثوقی مطلق


450. بررسی نقش توسعه آموزشهای تعلیمات عمومی در اجرای برنامه های تنظیم خانواده

دوره 3، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 1-22

محمد جعفر قاسمی فر؛ دکتر محمد جواد لیاقت دار