تعداد مقالات: 480
451. رابطه احساس تنهایی و شیوه‌های فرزند پروری با اعتیاد به تلفن همراه در دانشجویان

دوره 11، شماره 45، زمستان 1394، صفحه 101-112

غلامرضا منشئی؛ مهدی قاسمی مطلق؛ فریبا گواهی؛ فاطمه مرتضوی کیاسری


452. شیوه های مواجهه با تعارض در بین والدین دانش آموزان دارای رفتار بهنجار و نابهنجار روان شناختی

دوره 11، شماره 46، بهار 1395، صفحه 141-160

عباس هومن؛ سعید اکبری زردخانه؛ علیرضا مرادی؛ سعید زندی


455. بررسی وضعیت آموزش وآثار پرورشی خلاقیت در کلاسهای درس

دوره 8، شماره 36، پاییز 1392، صفحه 133-160

نازیلا کریمی؛ محمد مخاطب؛ ابوطالب سعادتی شامیر


456. اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه تحلیل ارتباط محاوره‌ای در تغییر مثبت خودپنداره سربازان وظیفه

دوره 8، شماره 35، تابستان 1392، صفحه 1-18

ابراهیم ابراهیمی ثانی؛ کیانوش‌ هاشمیان


461. نقش هوش موفق، خرد و خلاقیت در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیز هوش و عادی

دوره 11، شماره 48، پاییز 1395، صفحه 141-160

زهره یارمحمدی؛ مهدی عرب زاده؛ پروین کدیور


463. بررسی وضعیت مثبت گرایی سازمانی در مدارس دولتی

دوره 12، شماره 50، بهار 1396، صفحه 165-180

مریم میر کاظمی؛ علی خلخالی


465. اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر افزایش شادکامی و مسئولیت پذیری و کاهش احساس تنهایی

دوره 12، شماره 52، پاییز 1396، صفحه 141-160

هدیه شیشه فر؛ عبدالله شفیع آبادی


466. نقش پایگاه هویت تحصیلی و جهت گیری هدف در پیش بینی راهبردهای فراشناختی یادگیری خودتنظیمی

دوره 13، شماره 53، زمستان 1396، صفحه 131-161

فرزانه یوسفی؛ زهرا زین الدینی میمند؛ ویدا رضوی نعمت اللهی؛ امان الله سلطانی


468. اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر بهزیستی روانشناختی و مولفه های آن در بیماران همودیالیزی

دوره 13، شماره 55، تابستان 1397، صفحه 149-162

معصومه یاسائی سکه؛ عبدالله شفیع آبادی؛ ولی اله فرزاد


470. تحلیل سؤال‌های آزمون علوم تجربی پایه ی نهم استان کرمانشاه و هم ترازی آن‌ها با ابعاد طبقه بندی اندرسون و کراتول

دوره 13، شماره 56، پاییز 1397، صفحه 1-1

فرامرز ملکیان؛ سیدمحمدرضا مصطفایی؛ فتانه خاکره؛ زینب فرجی


472. موفقیت تحصیلی: نقش سبکهای مقابله با تنیدگی و اهمال کاری تحصیلی

دوره 14، شماره 59، تابستان 1398، صفحه 1-1

سهراب عبدی زرین؛ طاهره نوری؛ نظام الدین قاسمی


473. پیش‌بینی عملکرد تحصیلی بر اساس سرزندگی تحصیلی، انگیزش پیشرفت و خوش‌بینی تحصیلی در دانش‌آموزان

دوره 14، شماره 60، پاییز 1398، صفحه 0-0

ثمینه بهادری جهرمی؛ روح‌اله چراغپور؛ سهیلا پایان


474. تبیین روش‌های تربیت زیبایی شناسی از منظر فریدریش هگل و دلالت‌های تربیتی آن

دوره 15، شماره 61، زمستان 1398، صفحه 0-0

فهیمه حاجیانی؛ جهانبخش رحمانی؛ محمدرضا شمشیری


475. رابطه آموزشهای پیش دبستانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 3، شماره 9، زمستان 1385، صفحه 1-12

دکتر محمدرضا کرامتی؛ اشرف لازمی؛ زهرا رحمدل زاده