تعداد مقالات: 495
476. اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر بهزیستی روانشناختی و مولفه های آن در بیماران همودیالیزی

دوره 13، شماره 55، تابستان 1397، صفحه 149-162

معصومه یاسائی سکه؛ عبدالله شفیع آبادی؛ ولی اله فرزاد


478. تحلیل سؤال‌های آزمون علوم تجربی پایه ی نهم استان کرمانشاه و هم ترازی آن‌ها با ابعاد طبقه بندی اندرسون و کراتول

دوره 13، شماره 56، پاییز 1397، صفحه 1-1

فرامرز ملکیان؛ سیدمحمدرضا مصطفایی؛ فتانه خاکره؛ زینب فرجی


480. موفقیت تحصیلی: نقش سبکهای مقابله با تنیدگی و اهمال کاری تحصیلی

دوره 14، شماره 59، تابستان 1398، صفحه 137-156

سهراب عبدی زرین؛ طاهره نوری؛ نظام الدین قاسمی


481. پیش‌بینی عملکرد تحصیلی بر اساس سرزندگی تحصیلی، انگیزش پیشرفت و خوش‌بینی تحصیلی در دانش‌آموزان

دوره 14، شماره 60، پاییز 1398، صفحه 0-0

ثمینه بهادری جهرمی؛ روح‌اله چراغپور؛ سهیلا پایان


482. تاثیر باورهای اساسی بر شایستگی تحصیلی با میانجیگری هیجان های تحصیلی

دوره 15، شماره 61، زمستان 1398، صفحه 0-0

محمدمهدی مقدم نیا؛ کیانوش هاشمیان؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


483. مبانی ارزش شناسی تربیت شهروندی در آموزش و پرورش ایران

دوره 15، شماره 62، بهار 1399، صفحه 161-200

محمود ارونتن؛ حسن دیناروند؛ جهانبخش رحمانی


484. رابطه آموزشهای پیش دبستانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 3، شماره 9، زمستان 1385، صفحه 1-12

دکتر محمدرضا کرامتی؛ اشرف لازمی؛ زهرا رحمدل زاده


485. رابطه بین سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی کارکنان کمیته امداد امام خمینی شرق استان مازندران

دوره 10، شماره 44، پاییز 1394، صفحه 129-145

ابوالقاسم بریمانی؛ دکتر یاسمن مدانلو؛ حبیب اله یوسفی


487. مقایسه باورهای هوشی و بلوغ هیجانی دانش آموزان دختر و پسر متوسطه دوم شهر ایلام

دوره 14، شماره 59، تابستان 1398، صفحه 157-172

احمد میرزابیگی؛ سعید بختیارپور؛ زهرا افتخار صعادی؛ بهنام مکوندی؛ رضا پاشا


488. پیش‌بینی خودکارآمدی تحصیلی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های یادگیری در دانش‌آموزان دختر شهر مشهد

دوره 14، شماره 60، پاییز 1398، صفحه 0-0

سمانه سادات طباطبایی؛ تکتم سادات طباطبایی؛ آرزو نجیب‌زادگان


489. ارائه الگوی تاثیر سرمایه روانشناختی، رضایت از زندگی، همدلی، احساس گناه و شرمساری با خود بخشایشگری در دانشجویان

دوره 15، شماره 61، زمستان 1398، صفحه 0-0

حبیب اله نادری؛ فرانک سالاریان؛ مرضیه اسلامی؛ پانته آ اسداله زاده


490. تربیت تشکیلاتی در شجره صالحین کودکان شهرستان دزفول: اقدامها و موانع

دوره 15، شماره 62، بهار 1399، صفحه 0-0

سینا عصاره نژاد دفولی؛ احمدعلی قانع؛ هادی غیاثی


493. اغتنام فرصت در آثار امام محمد غزالی و دلالت های تربیتی آن

دوره 15، شماره 63، تابستان 1399، صفحه 0-0

جهانبخش رحمانی؛ رضا علی نوروزی؛ سیدهاشم گلستانی؛ قاسم ملیحی


494. ‌اثربخشی ‌درمان‌ مبتنی‌بر‌پذیرش‌و‌تعهد و درمان شناختی رفتاری بر مولفه های هوش هیجانی مادران

دوره 15، شماره 63، تابستان 1399، صفحه 0-0

زبیده باباجان زاده؛ قدرت لله عباسی؛ رمضان حسن زاده


495. پیش‌بینی نگرانی از تصویر بدنی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های دلبستگی

دوره 15، شماره 63، تابستان 1399، صفحه 0-0

عاطفه احمدی؛ زینب السادات توکلی؛ سادات میرعلمی؛ فاطمه محمدآبادی؛ المیرا اعزازی بجنوردی