تعداد مقالات: 480
476. رابطه بین سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی کارکنان کمیته امداد امام خمینی شرق استان مازندران

دوره 10، شماره 44، پاییز 1394، صفحه 129-145

ابوالقاسم بریمانی؛ دکتر یاسمن مدانلو؛ حبیب اله یوسفی


478. مقایسه باورهای هوشی و بلوغ هیجانی دانش آموزان دختر و پسر متوسطه دوم شهر ایلام

دوره 14، شماره 59، تابستان 1398، صفحه 157-172

احمد میرزابیگی؛ سعید بختیارپور؛ زهرا افتخار صعادی؛ بهنام مکوندی؛ رضا پاشا


479. پیش‌بینی خودکارآمدی تحصیلی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های یادگیری در دانش‌آموزان دختر شهر مشهد

دوره 14، شماره 60، پاییز 1398، صفحه 0-0

سمانه سادات طباطبایی؛ تکتم سادات طباطبایی؛ آرزو نجیب‌زادگان


480. تاثیر باورهای اساسی بر شایستگی تحصیلی با میانجیگری هیجان های تحصیلی

دوره 15، شماره 61، زمستان 1398، صفحه 0-0

محمدمهدی مقدم نیا؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ کیانوش هاشمیان