تعداد مقالات: 498
476. اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر افزایش شادکامی و مسئولیت پذیری و کاهش احساس تنهایی

دوره 12، شماره 52، پاییز 1396، صفحه 141-160

هدیه شیشه فر؛ عبدالله شفیع آبادی


477. اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر بهزیستی روانشناختی و مولفه های آن در بیماران همودیالیزی

دوره 13، شماره 55، تابستان 1397، صفحه 149-162

معصومه یاسائی سکه؛ عبدالله شفیع آبادی؛ ولی اله فرزاد


480. مبانی ارزش شناسی تربیت شهروندی در آموزش و پرورش ایران

دوره 15، شماره 62، بهار 1399، صفحه 161-200

محمود ارونتن؛ حسن دیناروند؛ جهانبخش رحمانی


481. بررسی وضعیت مثبت گرایی سازمانی در مدارس دولتی

دوره 12، شماره 50، بهار 1396، صفحه 165-180

مریم میر کاظمی؛ علی خلخالی


484. پیش‌بینی خودکارآمدی تحصیلی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های یادگیری در دانش‌آموزان دختر شهر مشهد

دوره 14، شماره 60، پاییز 1398، صفحه 0-0

سمانه سادات طباطبایی؛ تکتم سادات طباطبایی؛ آرزو نجیب‌زادگان


485. ارائه الگوی تاثیر سرمایه روانشناختی، رضایت از زندگی، همدلی، احساس گناه و شرمساری با خود بخشایشگری در دانشجویان

دوره 15، شماره 61، زمستان 1398، صفحه 0-0

حبیب اله نادری؛ فرانک سالاریان؛ مرضیه اسلامی؛ پانته آ اسداله زاده


486. تربیت تشکیلاتی در شجره صالحین کودکان شهرستان دزفول: اقدامها و موانع

دوره 15، شماره 62، بهار 1399، صفحه 0-0

سینا عصاره نژاد دفولی؛ احمدعلی قانع؛ هادی غیاثی


487. رابطه آموزشهای پیش دبستانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 3، شماره 9، زمستان 1385، صفحه 1-12

دکتر محمدرضا کرامتی؛ اشرف لازمی؛ زهرا رحمدل زاده


489. رابطه بین سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی کارکنان کمیته امداد امام خمینی شرق استان مازندران

دوره 10، شماره 44، پاییز 1394، صفحه 129-145

ابوالقاسم بریمانی؛ دکتر یاسمن مدانلو؛ حبیب اله یوسفی


490. مقایسه باورهای هوشی و بلوغ هیجانی دانش آموزان دختر و پسر متوسطه دوم شهر ایلام

دوره 14، شماره 59، تابستان 1398، صفحه 157-172

احمد میرزابیگی؛ سعید بختیارپور؛ زهرا افتخار صعادی؛ بهنام مکوندی؛ رضا پاشا


492. مدل ساختاری پیش‌بینی عملکرد ریاضی بر اساس خودپنداره، انگیزش و اضطراب ریاضی دانش‌آموزان دختر

دوره 15، شماره 61، زمستان 1398، صفحه 0-0

اکرم علیقلی‌پور؛ نصراله عرفانی؛ علی برهمند


494. اغتنام فرصت در آثار امام محمد غزالی و دلالت های تربیتی آن

دوره 15، شماره 63، تابستان 1399، صفحه 0-0

جهانبخش رحمانی؛ رضا علی نوروزی؛ سیدهاشم گلستانی؛ قاسم ملیحی


495. ‌اثربخشی ‌درمان‌ مبتنی‌بر‌پذیرش‌و‌تعهد و درمان شناختی رفتاری بر مولفه های هوش هیجانی مادران

دوره 15، شماره 63، تابستان 1399، صفحه 0-0

زبیده باباجان زاده؛ قدرت لله عباسی؛ رمضان حسن زاده


496. پیش‌بینی نگرانی از تصویر بدنی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های دلبستگی

دوره 15، شماره 63، تابستان 1399، صفحه 0-0

عاطفه احمدی؛ زینب السادات توکلی؛ سادات میرعلمی؛ فاطمه محمدآبادی؛ المیرا اعزازی بجنوردی


497. ارائه الگوی رهبری سخاوتمند با تاکید بر معنویت در محیط کار در آموزش و پرورش

دوره 15، شماره 63، تابستان 1399، صفحه 0-0

پرویز پقه؛ سامره شجاعی؛ محمودرضا مستقیمی؛ فریدون آزما


498. پیامدهای یادگیری خدمت‌محور در مدارس ابتدایی شهر تهران

دوره 15، شماره 63، تابستان 1399، صفحه 0-0

زهره قلی‌پور هفت‌خوانی؛ پریوش جعفری؛ اختر جمالی