نویسنده = خدیجه ابوالمعالی الحسینی
تعداد مقالات: 4
1. پیش بینی باورهای اساسی بر اساس شایستگی تحصیلی با میانجیگری هیجان های تحصیلی

دوره 15، شماره 61، زمستان 1398، صفحه 173-192

محمدمهدی مقدم نیا؛ کیانوش هاشمیان؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


2. الگوی علی تبیین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سوم تجربی براساس سرسختی وادراک محیط کلاس با میانجیگری درگیری تحصیلی

دوره 14، شماره 57، زمستان 1397، صفحه 1-1

فوزیه الهام پور؛ حمزه گنجی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


4. پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی و خود تنظیمی تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم

دوره 10، شماره 44، پاییز 1394، صفحه 111-128

هادی م عبدی؛ کیانوش هاشمیان؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی