نویسنده = خدیجه ابوالمعالی الحسینی
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر باورهای اساسی بر شایستگی تحصیلی با میانجیگری هیجان های تحصیلی

دوره 15، شماره 61، زمستان 1398، صفحه 0-0

محمدمهدی مقدم نیا؛ کیانوش هاشمیان؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


2. الگوی علی تبیین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سوم تجربی براساس سرسختی وادراک محیط کلاس با میانجیگری درگیری تحصیلی

دوره 14، شماره 57، زمستان 1397، صفحه 1-1

فوزیه الهام پور؛ حمزه گنجی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


3. تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس توانایی حل مساله با میانجی گری تاب آوری در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

دوره 13، شماره 56، پاییز 1397، صفحه 1-1

اقدس اعرابیان؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


4. پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی و خود تنظیمی تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم

دوره 10، شماره 44، پاییز 1394، صفحه 111-128

هادی م عبدی؛ کیانوش هاشمیان؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی