نویسنده = بهرنگ اسماعیلی شاد
تعداد مقالات: 3
3. بررسی مؤلفه های سرمایه روانشناختی درنظام آموزش عالی جهت ارائه مدل

دوره 8، شماره 33، زمستان 1391، صفحه 1-12

بهرنگ اسماعیلی شاد؛ کیومرث نیاز آذری؛ دکتر محمد صالحی؛ دکتر ترانه عنایتی