نویسنده = زینت عبدیوسفخانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه بین پایبندی مذهبی و رضایت از زندگی

دوره 10، شماره 43، بهار 1394، صفحه 37-48

دکتر حسین اکبری امرغان؛ زینت عبدیوسفخانی


2. بررسی رابطه بین هوش معنوی و رضایت از زندگی

دوره 9، شماره 38، بهار 1393، صفحه 1-16

زینت عبدیوسفخانی؛ حسین اکبری امرغان