نویسنده = حسین اکبری امرغان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین هوش معنوی و رضایت از زندگی

دوره 9، شماره 38، بهار 1393، صفحه 1-16

زینت عبدیوسفخانی؛ حسین اکبری امرغان