نویسنده = ابوطالب سعادتی شامیر
تعداد مقالات: 8
1. ارائه مدل آموزش فلسفه برای کودکان با تأکید بر حل مسئله اجتماعی

دوره 15، شماره 64، پاییز 1399، صفحه 67-86

سیدمحسن دلبری؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ محسن ایمانی نائینی


2. بررسی وضعیت آموزش وآثار پرورشی خلاقیت در کلاسهای درس

دوره 8، شماره 36، پاییز 1392، صفحه 133-160

نازیلا کریمی؛ محمد مخاطب؛ ابوطالب سعادتی شامیر


3. رابطه شادکامی و عزت نفس با رشد اجتماعی در دانش آموزان ابتدایی

دوره 8، شماره 35، تابستان 1392، صفحه 1-19

فاطمه سلیمانی نقندر؛ ابوطالب سعادتی شامیر


4. پیش بینی مهارتهای حل مسئله اجتماعی براساس ترتیب تولد و سبکهای دلبستگی

دوره 8، شماره 33، زمستان 1391، صفحه 1-20

دکتر خدیجه ابوالمعالی؛ لیلا کیوان؛ ابوطالب سعادتی شامیر


5. اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی- رفتاری بر افزایش بلوغ عاطفی و شادکامی

دوره 8، شماره 33، زمستان 1391، صفحه 1-12

ابوطالب سعادتی شامیر؛ زینب زحمتکش؛ شهلا خجسته


6. حافظه کاری و بهره هوشی:آیا دانش آموزان دوزبانه عملکرد بهتری از همتایان یک زبانه دارند

دوره 6، شماره 28، پاییز 1390، صفحه 99-120

زینب زحمتکش؛ داوود حسینی نسب؛ ابوطالب سعادتی شامیر


7. بررسی ارتباط بین سبکهای هویت و مسؤلیت پذیری در دانشگاههای تهران

دوره 3، شماره 10، بهار 1386، صفحه 1-26

ابوطالب سعادتی شامیر؛ دکتر مهرناز شهر آرای؛ دکتر ولی اﷲ فرزاد