نویسنده = ابوطالب سعادتی شامیر
تعداد مقالات: 8
1. ارائه مدل آموزش فلسفه برای کودکان با تأکید بر حل مسئله اجتماعی

دوره 15، شماره 64، پاییز 1399

سیدمحسن دلبری؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ محسن ایمانی نائینی


2. بررسی وضعیت آموزش وآثار پرورشی خلاقیت در کلاسهای درس

دوره 8، شماره 36، پاییز 1392، صفحه 133-160

نازیلا کریمی؛ محمد مخاطب؛ ابوطالب سعادتی شامیر


3. رابطه شادکامی و عزت نفس با رشد اجتماعی در دانش آموزان ابتدایی

دوره 8، شماره 35، تابستان 1392، صفحه 1-19

فاطمه سلیمانی نقندر؛ ابوطالب سعادتی شامیر


4. پیش بینی مهارتهای حل مسئله اجتماعی براساس ترتیب تولد و سبکهای دلبستگی

دوره 8، شماره 33، زمستان 1391، صفحه 1-20

دکتر خدیجه ابوالمعالی؛ لیلا کیوان؛ ابوطالب سعادتی شامیر


5. اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی- رفتاری بر افزایش بلوغ عاطفی و شادکامی

دوره 8، شماره 33، زمستان 1391، صفحه 1-12

ابوطالب سعادتی شامیر؛ زینب زحمتکش؛ شهلا خجسته


6. حافظه کاری و بهره هوشی:آیا دانش آموزان دوزبانه عملکرد بهتری از همتایان یک زبانه دارند

دوره 6، شماره 28، پاییز 1390، صفحه 99-120

زینب زحمتکش؛ داوود حسینی نسب؛ ابوطالب سعادتی شامیر


7. بررسی ارتباط بین سبکهای هویت و مسؤلیت پذیری در دانشگاههای تهران

دوره 3، شماره 10، بهار 1386، صفحه 1-26

ابوطالب سعادتی شامیر؛ دکتر مهرناز شهر آرای؛ دکتر ولی اﷲ فرزاد