نویسنده = نادرقلی قورچیان
تعداد مقالات: 3
1. ارائه مدلی جهت ارتقا نقش معاونین مدارس ابتدایی استان مازندران به رهبری آموزشی

دوره 8، شماره 36، پاییز 1392، صفحه 1-18

کوروش قاسم زاده؛ پریوش جعفری؛ نادرقلی قورچیان