نویسنده = محمدجواد حضوری
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل سازمان عدالت محور درآمدی نو برکارت امتیازی متوازن

دوره 8، شماره 35، تابستان 1392، صفحه 1-24

محمدجواد حضوری؛ علی اصغر پورعزت؛ محمدعلی سرلک؛ نسرین محمد علی پور


2. طراحی مدل سازمان عدالت محوردرآمدی نو برکارت امتیازی متوازن

دوره 8، شماره 33، زمستان 1391، صفحه 1-28

محمدجواد حضوری؛ علی اصغر پورعزت؛ محمد علی سرلک؛ نسرین محمد علی پور