نویسنده = کاترین فکری
تعداد مقالات: 4
3. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مهارت های کارآفرینی

دوره 7، شماره 31، تابستان 1391، صفحه 1-16

کاترین فکری؛ دکتر عبدالله شفیع آبادی؛ دکتر رحمت الله نورانی پور؛ دکتر قدسی احقر


4. پیامهای مشاوره ای حافظ

دوره 1، شماره 2، بهار 1384، صفحه 1-8

کاترین فکری