نویسنده = دکتر عبدالله شفیع آبادی
تعداد مقالات: 4
1. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مهارت های کارآفرینی

دوره 7، شماره 31، تابستان 1391، صفحه 1-16

کاترین فکری؛ دکتر عبدالله شفیع آبادی؛ دکتر رحمت الله نورانی پور؛ دکتر قدسی احقر


2. تاثیر آموزش ابراز وجود بر افزایش تمایزیافتگی دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه یک شهر تهران

دوره 6، شماره 25، زمستان 1389، صفحه 1-21

ژیلا حدیدی؛ دکتر عبدالله شفیع آبادی؛ دکتر مهدی زارع بهرام آبادی


3. اثربخشی معنا درمانی به شیوه‌ی گروهی در افسردگی بیماران مولتی پل اسکلروزیس (ام.اس.)

دوره 4، شماره 16، زمستان 1387، صفحه 1-14

هما رضایی؛ دکتر عبدالله شفیع آبادی


4. بررسی اثرآموزش زندگی خانوادگی درکاهش تنیدگی والدینی مادران دارای کودکان بیش فعال

دوره 4، شماره 16، زمستان 1387، صفحه 1-20

محسن مشکبید حقیقی؛ دکتر علی دلاور؛ دکتر عبدالله شفیع آبادی