نویسنده = فاطمه زارع
تعداد مقالات: 7
6. کارآفرینی و تعاونی زنان

دوره 2، شماره 8، مهر 1385، صفحه 1-28

فاطمه زارع؛ مریم فرهادی