نویسنده = دکتر محمود قربانی
تعداد مقالات: 2
1. ضرورت بستر سازی IT در توسعه کارآفرینی هنرجویان هنرستانهای فنی حرفه‌ای (مورد مطالعه شهرستان گنبد کاووس)

دوره 6، شماره 26، زمستان 1390، صفحه 1-18

محمد مهدی باوقار؛ دکتر فریمان ابراهیم‌زاده؛ دکتر محمود قربانی


2. بررسی تفاوت دیدگاه معلمان و مدیران نسبت به نظام موجود ارزشیابی عملکرد

دوره 3، شماره 11، تابستان 1386، صفحه 1-18

دکتر محمدرضا کرامتی؛ دکتر محمود قربانی؛ اشرف لازمی؛ خدیجه باردبارجاوید