نویسنده = ابوالقاسم بریمانی
تعداد مقالات: 6
1. رابطه بین سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی کارکنان کمیته امداد امام خمینی شرق استان مازندران

دوره 10، شماره 44، پاییز 1394، صفحه 129-145

ابوالقاسم بریمانی؛ دکتر یاسمن مدانلو؛ حبیب اله یوسفی


2. رابطه بین سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی کارکنان کمیته امداد امام خمینی شرق استان مازندران

دوره 10، شماره 41، زمستان 1393، صفحه 1-16

ابوالقاسم بریمانی؛ یاسمن مدانلو؛ حبیب اله یوسفی


3. تاثیر اینترنت بر حقوق شهروندی با تاکید بر رویکرد بازسازی اجتماعی در برنامه درسی از دیدگاه دانشجویان

دوره 9، شماره 39، تابستان 1393، صفحه 23-36

دکتر وحید فلاح؛ ابوالقاسم بریمانی؛ فاطمه بازرگان


5. بررسی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت آموزش عالی در دوره تحصیلات تکمیلی از دیدگاه دانشجویان این مقطع

دوره 6، شماره 26، زمستان 1390، صفحه 1-24

ابوالقاسم بریمانی؛ دکتر محمد صالحی؛ محمدرضا صادقی


6. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر هویت دانشجویان

دوره 5، شماره 21، بهار 1388، صفحه 1-20

همایون مؤتمنی؛ رضا یوسفی؛ سیده خدیجه معافی؛ ابوالقاسم بریمانی