نویسنده = دکتر رمضان حسن زاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه بین هوش هیجانی، روحیه کاری و رضایت شغلی کارکنان

دوره 6، شماره 26، زمستان 1390، صفحه 1-21

دکتر رمضان حسن زاده؛ سید مرتضی ساداتی کیادهی؛ فاطمه سلیمانی


2. تأثیر آموزش سواد اطلاعاتی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 3، شماره 11، تابستان 1386، صفحه 1-18

دکتر رمضان حسن زاده؛ محمد حسین اسدی