نویسنده = سید مرتضی ساداتی کیادهی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رابطه بین هوش هیجانی، روحیه کاری و رضایت شغلی کارکنان

دوره 6، شماره 26، زمستان 1390، صفحه 1-21

دکتر رمضان حسن زاده؛ سید مرتضی ساداتی کیادهی؛ فاطمه سلیمانی


2. بررسی میزان هوش هیجانی مدیران و ارتباط آن با خصوصیات جمعیت شناختی آنها

دوره 5، شماره 20، پاییز 1388، صفحه 1-19

رمضان حسن زاده؛ سید مرتضی ساداتی کیادهی


3. بررسی میزان هوش هیجانی مدیران و ارتباط آن باخصوصیات جمعیت شناختی آنها

دوره 4، شماره 15، تابستان 1387، صفحه 1-1

دکتر رمضان حسن‌زاده؛ سید مرتضی ساداتی کیادهی