نویسنده = علی شریعتمداری
تعداد مقالات: 6
2. نقش برخی از ویژگی های معلمان ابتدایی بر میزان آگاهی آنها از اصول تعلیم و تربیت در استان کردستان

دوره 6، شماره 27، تابستان 1390، صفحه 99-120

فردین عبداللهی؛ علی شریعتمداری؛ عزت االله نادری


3. بررسی تاثیر آموزش سواد اطلاعاتی اینترنت بر رشد یادگیری خودراهبر دانشجویان

دوره 6، شماره 24، زمستان 1389، صفحه 1-27

اعظم راستگو؛ عزت الله نادری؛ علی شریعتمداری؛ مریم سیف نراقی


6. برنامه درسی مبتنی بر شایستگی در آموزش عالی

دوره 5، شماره 17، زمستان 1387، صفحه 1-28

حسین مومنی مهموئی؛ علی شریعتمداری؛ عزت الله نادری