نویسنده = حمیده افضل القوم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه نحوه برخورد والدین با بحران هویت نوجوانان

دوره 9، شماره 39، تابستان 1393، صفحه 73-84

دکتر علیرضا رجایی؛ دکتر فاطمه حاجی اربابی؛ حمیده افضل القوم