نویسنده = علی تقوی مقدم
تعداد مقالات: 2
1. رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت مدیر عامل و متغیرهای مالی

دوره 13، شماره 56، پاییز 1397، صفحه 61-78

علی تقوی مقدم؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ محمدرضا شورورزی؛ علیرضا مهر آذین


2. بررسی تاثیر فرهنگ اخلاقی سازمان بر میزان اعتمادآفرینی حسابرسان داخلی

دوره 11، شماره 45، زمستان 1394، صفحه 67-84

محمدرضا شورورزی؛ علی تقوی مقدم؛ حسین پارسیان؛ امیر شمس کلوخی