نویسنده = سجاد علمردانی
تعداد مقالات: 2
2. رابطه سه رگه تاریک شخصیت و ابعاد شوخ طبعی

دوره 13، شماره 53، زمستان 1396، صفحه 77-90

سجاد علمردانی صومعه؛ یحیی شاه محمدزاده؛ حیدر نوری؛ محمد هاشمی بقرآبادی