نویسنده = علی خلخالی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وضعیت مثبت گرایی سازمانی در مدارس دولتی

دوره 12، شماره 50، بهار 1396، صفحه 165-180

مریم میر کاظمی؛ علی خلخالی