نویسنده = محسن ایمانی
تعداد مقالات: 3
2. آسیب شناسی تربیت دینی با نظر به مبانی معرفت شناسی دینی اندیشه های نوگرایانه نصرحامد ابوزید

دوره 11، شماره 47، تابستان 1395، صفحه 1-20

حسن باقری نیا؛ محسن ایمانی؛ علیرضا صادق زاده قمصری؛ سیدمهدی سجادی


3. تبیین ملاحظات جنسی و جنسیتی در رویکرد فمنیسم اگزیستانسیالیست و نقد چالشهای ارزشی آن بر اساس آموزه های اسلامی

دوره 6، شماره 28، پاییز 1390، صفحه 145-190

معصومه کرامتی؛ سیدمهدی سجادی؛ علیرضا صادق زاده قمصری؛ محسن ایمانی؛ سیدعقیل نسیمی