نویسنده = رحیم بدری گرگری
تعداد مقالات: 3
1. سهم مولفه‌های کیفیت تجارب یادگیری در پیش‌بینی کیفیت زندگی کلاسی

دوره 13، شماره 55، تابستان 1397، صفحه 44-62

الهه حبیبی رامیانی؛ یوسف ادیب؛ رحیم بدری گرگری


2. تاثیر برنامه تلفیقی یادگیری اجتماعی – هیجانی بر شایستگی های روانی - اجتماعی دانش آموزان

دوره 11، شماره 48، پاییز 1395، صفحه 1-20

رحیم بدری گرگری؛ اسکندر فتحی آذر؛ میرمحمود میرنسب؛ غفور احراری