نویسنده = مرضیه پیراوی ونک
تعداد مقالات: 1
1. تأملی بر مفهوم خاطره‌انگیزی و عوامل سازنده آن در دانشکده های آموزش معماری

دوره 14، شماره 58، بهار 1398، صفحه 45-70

اکرم السادات خیرالسادات؛ سید محمدحسین آیت اللهی؛ سیده مرضیه طباییان؛ مرضیه پیراوی ونک؛ مریم قاسمی سیچانی