کلیدواژه‌ها = اثربخشی
تعداد مقالات: 4
2. رابطه دانش مدیریتی مدیران با اثربخشی و سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهر مشهد

دوره 5، شماره 18، بهار 1388، صفحه 1-16

دکتر محمدرضا آهنچیان؛ وجیهه ظهورپرونده


3. اثربخشی مشاوره شغلی با مدل شادمانی فوردایس بر رضایت شغلی مشاوران شهرستان قائم شهر

دوره 3، شماره 9، زمستان 1385، صفحه 1-29

علی اصغر عباسی اسفجیر؛ فاطمه عبدی مالیدره