کلیدواژه‌ها = فرهنگ سازمانی
تعداد مقالات: 7
1. تبیین مدل علی فرهنگ سازمانی در حل تعارض بین فردی مدیران مدارس شهر تبریز

دوره 12، شماره 49، زمستان 1395، صفحه 38-56

جعفر بهادری خسروشاهی؛ رامین حبیبی کلیبر


2. بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی مدیران با فرهنگ سازمانی کارکنان زندانهای خراسان شمالی

دوره 10، شماره 41، زمستان 1393، صفحه 41-58

دکتر محمد شیخ زاده؛ سیده ساناز پورهاشمی


4. رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی کارکنان (مطالعه مورد- بانک تجارت)

دوره 8، شماره 36، پاییز 1392، صفحه 119-132

نادر برزگر؛ سعید علیزاده؛ سیده زهرا سادات کیایی


6. بررسی رابطه بین ارزشهای پرسنلی و فرهنگ سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان

دوره 3، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 1-13

محبوبه بهرامپور؛ محمود نکوئی مقدم