کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر کیفیت زندگی کارکنان آموزش و پرورش شهر کوثر

دوره 14، شماره 59، شهریور 1398، صفحه 83-104

لیلا رستمی؛ محمد رحیمی؛ یونس کاکاوند


5. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر تعالی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

دوره 11، شماره 46، خرداد 1395، صفحه 41-60

فاطمه صغری سینا؛ ابوالقاسم بریمانی؛ رشید ظاهری