کلیدواژه‌ها = آموزش الکترونیکی
تعداد مقالات: 3
3. فرآیند تولید محتوای الکترونیکی بر اساس مدل p3 و نقش ابزارهای تألیف محتوای الکترونیکی در برنامه درسی آموزش عالی

دوره 8، شماره 35، تابستان 1392، صفحه 1-27

مهدی قاسمی مطلق؛ مهوش کاظمی قره چه؛ مقصود امینخندقی؛ حسین جعفری ثانی