کلیدواژه‌ها = آموزش
تعداد مقالات: 9
1. تاثیر آموزش به شیوه کند و کاو فلسفی بر خلاقیت دانش آموزان

دوره 15، شماره 61، زمستان 1398، صفحه 40-60

عباس شاه ولی؛ رضا پاشا؛ سعید بختیارپور؛ بهنام مکوندی؛ علیرضا حیدرئی


2. تأثیر استفاده از نرم افزار اسکرچ بر‌ انگیزش تحصیلی دختـران هنرستان سبزوار

دوره 14، شماره 59، تابستان 1398، صفحه 1-1

حسین خسروی؛ زهرا حسینی


3. تبیین و اعتبار سنجی شاخص های آموزش شایسته محور پلیس( مطالعه موردی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)

دوره 14، شماره 58، بهار 1398، صفحه 23-44

سید حسن خلیلی حسین آبادی؛ زهره سعادتمند؛ نرگس کشتی ارای


4. طراحی الگوی نظری ساختارهای جدید دانش درشبکه اجتماعی و بهبود کیفیت آموزش

دوره 13، شماره 54، بهار 1397، صفحه 61-80

حسن صائمی؛ کورش فتحی واجارگاه


9. تأثیر آموزش سواد اطلاعاتی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 3، شماره 11، تابستان 1386، صفحه 1-18

دکتر رمضان حسن زاده؛ محمد حسین اسدی