کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی
تعداد مقالات: 6
1. مقایسه پریشانی هیجانی، خودکارآمدی خوردن، بامداد گرایی و سبک های مقابله ای افراد مبتلا و غیر مبتلا به اختلال پرخوری با کنترل شاخص توده بدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

الهام فارسی مدان؛ سودابه شیرانی بروجنی؛ طیبه شریفی


3. بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و خودکارآمدی با سازگاری تحصیلی دانشجویان

دوره 12، شماره 52، پاییز 1396، صفحه 121-140

محمدعلی سپهوندی؛ لیلا منصوری


5. رابطه بین سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی کارکنان کمیته امداد امام خمینی شرق استان مازندران

دوره 10، شماره 44، پاییز 1394، صفحه 129-145

ابوالقاسم بریمانی؛ دکتر یاسمن مدانلو؛ حبیب اله یوسفی


6. رابطه بین سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی کارکنان کمیته امداد امام خمینی شرق استان مازندران

دوره 10، شماره 41، زمستان 1393، صفحه 1-16

ابوالقاسم بریمانی؛ یاسمن مدانلو؛ حبیب اله یوسفی