کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی
تعداد مقالات: 7
4. بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و خودکارآمدی با سازگاری تحصیلی دانشجویان

دوره 12، شماره 52، پاییز 1396، صفحه 121-140

محمدعلی سپهوندی؛ لیلا منصوری


6. رابطه بین سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی کارکنان کمیته امداد امام خمینی شرق استان مازندران

دوره 10، شماره 44، پاییز 1394، صفحه 129-145

ابوالقاسم بریمانی؛ دکتر یاسمن مدانلو؛ حبیب اله یوسفی


7. رابطه بین سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی کارکنان کمیته امداد امام خمینی شرق استان مازندران

دوره 10، شماره 41، زمستان 1393، صفحه 1-16

ابوالقاسم بریمانی؛ یاسمن مدانلو؛ حبیب اله یوسفی