کلیدواژه‌ها = اضطراب
تعداد مقالات: 9
2. اثربخشی خودگویی های مثبت بر سرزندگی تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص

دوره 15، شماره 64، پاییز 1399، صفحه 53-66

مریم ماهرالنقش؛ محمدرضا مرادی؛ فهیمه ماهرالنقش


4. بررسی رابطه خودبیمارانگاری با سبک های دلبستگی، ناگویی هیجانی و اضطراب در دانشجویان

دوره 12، شماره 51، تابستان 1396، صفحه 19-36

مجید پورفرج عمران؛ بنت الهدی بهروزی


7. اثربخشی مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر روی علائم استرس و اظطراب در بیماران قلبی،‌پیگیری 60روزه

دوره 7، شماره 29، زمستان 1390، صفحه 1-25

حمزه اکبری داقی؛ دکتر شیرین کوشکی؛ دکتر محمود جمالی؛ دکتر مهدیه صالحی


8. اثربخشی آموزش هنر خوشنویسی بر کاهش میزان اضطراب دانشآموزان دختر دبیرستان

دوره 6، شماره 28، پاییز 1390، صفحه 9-28

فاطمه اسمعیل طلایی؛ عبداالله شفیع آبادی؛ حسین سلیمی


9. بررسی ارتباط بین موسیقی و میزان اضطراب در دانش آموزان دبیرستان های تلاش شهرستان بجنورد 1387

دوره 5، شماره 17، زمستان 1387، صفحه 1-16

محمد واحدیان؛ پروین محمدزاده؛ خلیل رستمی