کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
تعداد مقالات: 9
3. ‌اثربخشی ‌درمان‌ مبتنی‌بر‌پذیرش‌و‌تعهد و درمان شناختی رفتاری بر مولفه های هوش هیجانی مادران

دوره 15، شماره 63، تابستان 1399، صفحه 17-34

زبیده باباجان زاده؛ قدرت الله عباسی؛ رمضان حسن زاده


4. پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس هوش هیجانی، هیجان خواهی، سبک های مقابله ای وتحمل ابهام

دوره 13، شماره 55، تابستان 1397، صفحه 111-132

الهه ناصری؛ زینب خانجانی؛ عباس بخشی پور


5. نقش مؤلفه‌های هوش هیجانی مدیران در بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه

دوره 11، شماره 45، زمستان 1394، صفحه 13-26

مریم حافظیان؛ فریبا عدلی


6. بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و سبک تصمیم گیری آنان در مدارس مقطع متوسطه شهر بجنـورد

دوره 6، شماره 23، تابستان 1389، صفحه 1-18

بتول قدوسیان؛ براتعلی منفردی راز؛ هاشم عسگرزاده


7. بررسی میزان هوش هیجانی مدیران و ارتباط آن با خصوصیات جمعیت شناختی آنها

دوره 5، شماره 20، پاییز 1388، صفحه 1-19

رمضان حسن زاده؛ سید مرتضی ساداتی کیادهی


8. بررسی میزان هوش هیجانی مدیران و ارتباط آن باخصوصیات جمعیت شناختی آنها

دوره 4، شماره 15، تابستان 1387، صفحه 1-1

دکتر رمضان حسن‌زاده؛ سید مرتضی ساداتی کیادهی


9. ارتباط هوش هیجانی با انگیزش شغلی کارکنان شرکت نگهبان گاز استان اصفهان

دوره 3، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 1-12

سهیلا ساجدی؛ دکتر سید حمید آتش پور؛ صفورا شیرانی؛ سعیده لندران اصفهانی