کلیدواژه‌ها = افسردگی
تعداد مقالات: 7
1. پیش‌بینی افسردگی براساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان

دوره 11، شماره 47، تابستان 1395، صفحه 47-64

فرزانه سلیمی؛ ایلناز سجادیان


3. مقایسه اثر بخشی رویکرد معنادرمانی و شادمانی فوردایس بر کاهش افسردگی زنان سالمند شهر تهران

دوره 9، شماره 38، بهار 1393، صفحه 1-16

زهرا کاشانی نسب؛ عبداله شفیع آبادی؛ ابوالفضل کرمی


4. بررسی اثربخشـی آمـوزش مهـارت‌هـای ابـراز وجـود بر سبک اسنـادی و افسـردگـی دانشجویان

دوره 7، شماره 30، بهار 1391، صفحه 1-25

حسـن تـوزنـده‌جـانـی؛ نغمه باقـری قـاجـاری؛ معصومه همتـی


6. رابطه سبک های هویت، بهداشت روانی دوران بلوغ، افسردگی و موفقیت تحصیلی در دانش آموزان پسر دبیرستانی قم

دوره 5، شماره 21، بهار 1388، صفحه 1-16

سهراب عبدی زرین؛ علیرضا آقایوسفی؛ غلامرضا قائدامینی؛ الهام محمدی؛ عباس کهالی


7. اثربخشی معنا درمانی به شیوه‌ی گروهی در افسردگی بیماران مولتی پل اسکلروزیس (ام.اس.)

دوره 4، شماره 16، زمستان 1387، صفحه 1-14

هما رضایی؛ دکتر عبدالله شفیع آبادی