کلیدواژه‌ها = حافظه فعال
تعداد مقالات: 3
2. مقایسه کنش های اجرایی« برنامه ریزی شناختی، بازداری پاسخ، عملکرد پیوسته و حافظه فعال» در دانش آموزان با و بدون اختلال نوشتن

دوره 13، شماره 56، پاییز 1397، صفحه 79-100

هادی تقی زاده؛ امان ا... سلطانی؛ حمدا... منظری توکلی؛ زهرا زین الدینی میمند


3. نقش اهداف پیشرفت، حافظه فعال و سبک‌های یادگیری شناختی (وابسته به زمینه، ناوابسته به زمینه) در پیش بینی پیشرفت ریاضی دانش آموزان پایه هفتم متوسطه اول شهر مشهد

دوره 10، شماره 44، پاییز 1394، صفحه 31-44

هادی تقی زاده؛ نوشیروان خضری مقدم؛ حمدالله منظری توکلی؛ زهرا زین الدینی میمند