کلیدواژه‌ها = مشارکت
تعداد مقالات: 4
1. بررسی رابطه بین جو دانشگاه با خودکارآمدی دانشجویان (جوارتباطی، مشارکتی، دانشجو محوری، معنوی)

دوره 10، شماره 43، بهار 1394، صفحه 1-24

کمال نصرتی هشی؛ دکتر محمد نجفی؛ مهرنوش امینی؛ مصطفی حاتمی؛ زهره متقی


2. جایگاه ونقش مشارکت شهروندان در حوزه مدیریت دولتی

دوره 10، شماره 43، بهار 1394، صفحه 87-104

محمدعلی فقیه نیا؛ دکتر حسینعلی بهرام زاده؛ علی محفوظی