کلیدواژه‌ها = دوره ابتدایی
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی و تحلیل محتوای‌کتب هدیه‌های آسمان بر مبنای مهارت‌های تفکر‌انتقادی

دوره 12، شماره 51، تابستان 1396، صفحه 97-118

حسین کریمیان؛ فائزه ناطقی؛ محمد سیفی


4. چارچوب برنامه درسی مبتنی بر توسعه سواد اطلاعاتی در دوره ابتدایی

دوره 10، شماره 42، بهار 1394، صفحه 75-98

نیره حسینی؛ دکتر محسن خادمی