کلیدواژه‌ها = دوره ابتدایی
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل تطبیقی روش‌های تدریس و ارزشیابی در برنامه درسی هنر دوره ابتدایی ایران و کشورهای منتخب

دوره 16، شماره 67، تابستان 1400، صفحه 65-95

سمیه فلاح تفتی؛ رضا جعفری هرندی؛ مینا سادات طباطبایی


3. ارزیابی و تحلیل محتوای‌کتب هدیه‌های آسمان بر مبنای مهارت‌های تفکر‌انتقادی

دوره 12، شماره 51، تابستان 1396، صفحه 97-118

حسین کریمیان؛ فائزه ناطقی؛ محمد سیفی


5. چارچوب برنامه درسی مبتنی بر توسعه سواد اطلاعاتی در دوره ابتدایی

دوره 10، شماره 42، بهار 1394، صفحه 75-98

نیره حسینی؛ دکتر محسن خادمی