کلیدواژه‌ها = یادگیری
تعداد مقالات: 6
1. اثر بخشی آموزش با رویکرد استقرایی وقیاسی بر یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی پایه هفتم متوسطه اول شهر ازنا

دوره 15، شماره 63، تابستان 1399، صفحه 115-144

خلیل غفاری؛ بهمن یاسبلاغی شراهی؛ حسین داوودی؛ معصوم خونساری


2. سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان دوره متوسطه مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ

دوره 14، شماره 60، پاییز 1398، صفحه 119-136

موسی محمودی برام؛ مهدی نوری پور؛ فریبرز نیکدل


3. بررسی و تعیین عوامل موثر بر مهارت‌های زندگی نسل دیجیتال

دوره 14، شماره 59، تابستان 1398، صفحه 105-116

پریسا زمانی فراهانی؛ افسانه زمانی مقدم؛ نادر قلی قورچیان


4. تأثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر انگیزه پیشرفت و درک مطلب دانش-آموزان دختر دبیرستانی

دوره 7، شماره 32، پاییز 1391، صفحه 1-16

فاطمه بیدی؛ دکتر جواد صالحی فدردی؛ مهدی نامداری پژمان