کلیدواژه‌ها = دانشجویان دختر
تعداد مقالات: 3
3. بررسی رابطه بین بخشایشگری و هوش معنوی با بهزیستی اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد بجنورد

دوره 10، شماره 41، زمستان 1393، صفحه 77-92

دکتر طیبه رحیمی پردنجانی؛ زهرا فریدونی؛ ابراهیم ابراهیمی ثانی