کلیدواژه‌ها = دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد مقالات: 9
1. تحلیل معنایی توانمند سازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ایران و دانشگاه های کانادا

دوره 15، شماره 61، زمستان 1398، صفحه 85-106

سیده آزاده صفربگلو؛ کامران محمدخانی؛ مریم مصلح؛ بابک نصیری قرقانی


3. بررسی وضعیت مدیریت بر مبنای ارزش در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

دوره 12، شماره 49، زمستان 1395، صفحه 25-38

ابوالقاسم بریمانی؛ کیومرث نیازآذری؛ محمد صالحی


9. بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ورودی سال تحصیلی 86-85

دوره 5، شماره 21، بهار 1388، صفحه 1-33

محمد علی توکلی؛ نسرین چینی ساز؛ مریم علی پور