کلیدواژه‌ها = برنامه درسی
تعداد مقالات: 11
1. مشارکت والدین بُعد مغفول برنامه درسی

دوره 16، شماره 65، اسفند 1399، صفحه 133-148

علیرضا عراقیه


2. شناسایی شایستگی‌های پژوهشی مورد نیاز و متناسب با دوره دوم ابتدایی

دوره 14، شماره 59، شهریور 1398، صفحه 25-44

مهدی حسین پناه؛ مرتضی کرمی؛ حسین جعفری ثانی؛ حسین کارشکی


4. چارچوب برنامه درسی مبتنی بر توسعه سواد اطلاعاتی در دوره ابتدایی

دوره 10، شماره 42، اردیبهشت 1394، صفحه 75-98

نیره حسینی؛ دکتر محسن خادمی


6. مطالعه تطبیقی بین المللی سازی برنامه های درسی آموزش عالی درکشورهای فنلاند ،انگلستان وچین

دوره 7، شماره 32، مهر 1391، صفحه 1-28

فاطمه بهجتی اردکانی؛ محمد حسین یارمحمدیان؛ علیرضا عراقیه


8. بررسی کاربرد قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقاءکیفیت برنامه درسی دانشگاهی

دوره 6، شماره 27، تیر 1390، صفحه 143-172

فرامرز ملکیان؛ سوزان عارضی؛ مریم اسلام پناه