کلیدواژه‌ها = نگرش
تعداد مقالات: 3
3. مقایسه اثربخشی مشاوره انگیزشی نظام‌مند و درمان شناختی – رفتاری در تغییر نگرش معتادین به مواد مخدر (افیون)

دوره 4، شماره 15، تابستان 1387، صفحه 11-1

محمود جاجرمی؛ قدسی احقر؛ دکتر عبدالله شفیع‌آبادی؛ دکتر رحمت‌ا.. نورانی پور