کلیدواژه‌ها = تعالی سازمانی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تاثیر رهبری معنوی و تاب آوری بر تعالی سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان خراسان رضوی

دوره 12، شماره 50، بهار 1396، صفحه 115-140

مهدی کفاش؛ فرشیده ضامنی؛ رضا یوسفی سعیدآبادی


3. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر تعالی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

دوره 11، شماره 46، بهار 1395، صفحه 41-60

فاطمه صغری سینا؛ ابوالقاسم بریمانی؛ رشید ظاهری