کلیدواژه‌ها = فراشناخت
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثربخشی آموزشهای فراشناخت و ذهن آگاهی بر رفتارشهروندی سازمانی معلمان شهرستان بجنورد

دوره 8، شماره 35، تابستان 1392، صفحه 1-17

مجید صفاری نیا؛ احمد علیپور؛ علیرضا آقایوسفی؛ عبدالله مفاخری


2. تأثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر انگیزه پیشرفت و درک مطلب دانش-آموزان دختر دبیرستانی

دوره 7، شماره 32، پاییز 1391، صفحه 1-16

فاطمه بیدی؛ دکتر جواد صالحی فدردی؛ مهدی نامداری پژمان


3. مهارتهای فراشناختی وهوش معنوى

دوره 7، شماره 30، بهار 1391، صفحه 1-16

حسین زارع؛ عبدالله مفاخرى